Város / Town   Pécs Nyugat-Magyarország legnagyobb városa. 1367-ben itt alapították az ország első egyetemét. 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa lesz. A művészet és a tudomány modern interakciójának több Pécshez is kötődő életművet köszönhetünk: Zsolnay Vilmos kerámiaművészetét, Victor Vasarely vagy Breuer Marcell és a pécsi bauhauslerek sokrétű munkásságát.

Pécs is the largest town in Western Hungary. The first university of Hungary was founded here in 1367. Together with Essen and Istanbul Pécs will be the European Capital of Culture in 2010. As a result of the modern interaction between art and science, many monumental oeuvres originate from here, like the porcelain-art of Vilmos ZSOLNAY and the multi-layered work of Victor VASARELY or Marcel BREUER and the other 'bauhauslers' from Pécs.
Közösség / Community   A P-AGE a művészet és a tudomány egymásra hatását a nyitás és a határtalanság jegyében, a szabad kutatás és önkifejezés kapcsolatában mutatja be. Feladatának tartja a hagyományos és a kortárs tudományos-művészeti értékek közösségi értékekké tételét.

P-AGE presents the interplay between art and science in terms of opening and borderlessness - with regard to freedom of research and self-expression. Its aim is to evoke the traditional and contemporary values of art and science to become vivid community values.
Műhely / Workshop   A P-AGE résztvevői szabadtéri játékokkal, bemutatókkal is készülnek. A Sétatér gesztenyefáinak árnyékában a találkozásé és az interaktivitásé a fő szerep. P-AGE: Művészet-Tudomány-Innováció a szabadban. Közvetlen élmény és játékos tanulás gyerekeknek és felnőtteknek.

After the lectures, participants of P-AGE present open air games and presentations. The personal encounters and interactivity are highlighted under the old shady chestnut trees of the Promenade Square in Pécs. P-AGE equals Art, Science and Innovation in the open air! It's playful learning and direct experiences for children and adults.
Kiállítás / Exhibition   P-AGE: Művészet-Tudomány-Innováció a kiállítótérben.
A P-AGE 2007 Kiállításon az Erdély Dániel által kidolgozott Spidron elnevezésű geometriai rendszerrel ismertettük meg az érdeklődőket. A rendszert évek óta egy művészekbol és tudósokból álló nemzetközi csapat fejleszti. A kiállítás a művészet és a tudomány határterületein tájékozódó közös gondolkodás és kutatás folyamatát, művészi igényű eredményeit mutatta be.

P-AGE equals Art, Science and Innovation in the exhibition hall.
The P-AGE 2007 Exhibition presented Daniel Erdely's geometrical system, called Spidron. The Spidron system has been developed for years by an international team of artists and scientists. The exhibition introduced the artistic results and the methods of this 'interthinking' and collective exploration on the borderline of art and science.
Előadás / Presentation   A P-AGE olyan kulturális határjelenségeket helyez előtérbe, amelyek kreatív gondolkodásra, az intellektuális kíváncsiság és az esztétikai érzékenység együttes fejlesztésére sarkallnak. Kapcsolatot teremtenek a művészet és a tudomány eredményeire nézve meghatározó különféle tudásformák, használati módjukat tekintve eltérő kulturális mintázatok között.
Előadóink, résztvevőink változatos tudományterületek és művészeti ágak nemzetközileg elismert művelői.

P-AGE would like to draw attention to borderline cultural phenomena that promote the development of creative thinking, intellectual c